« Tagasi

Avatud on kogukondliku turvalisuse Lääne-Virumaa toetusvoor

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

  • panustavad kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu;
  • vähendavad riskikäitumist;
  • arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist.

 Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
  • Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused;
  • Maakonda registreeritud korteriühistud.  

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt digiallkirjastatult Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule e-posti aadressil turvalisus@virol.ee hiljemalt 1. oktoobriks 2021 kell 16.30

Toetusvooru info leitav VIROL kodulehelt https://www.virol.ee/kogukondliku-turvalisuse-maakondlik-toetusvoor-2021