41. nädal

Puhkused

07.-13.10.2019 viibib puhkusel vallavanem Indrek Kesküla.

07.-16.10.2019 viibib puhkusel rahandusosakonna juhataja Maie Tiits.

07.-13.10.2019 viibib puhkusel arendusnõunik Signe Sabas.

Esmaspäev, 7. oktoober

Järelevalvespetsialist Annika Aun osaleb Tallinnas koolitusel ,,Riiklik järelevalve haldusmenetluses". Info Annika Aun, tel 329 5750.

Kell 8.30 toimub osakonnajuhatajate ja nõunike nõupidamine vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Kaarel Moisa, tel 505 3558.

Kolmapäev, 9. oktoober

Vallasekretär Maris Kõrgmäe osaleb Amphora visioonipäeval Rakvere linnavalitsuses. Info Maris Kõrgmäe, tel 329 5753.

Kell 9.00 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Kaarel Moisa, tel 505 3558.

Neljapäev, 10. oktoober

Keskkonnanõunik Leie Nõmmiste ja maanõunik Diana Seepter osalevad Rahandusministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt korraldatavas üldplaneeringu koostamise 2. töötoas Sõmeru keskusehoones. Info Leie Nõmmiste, tel 329 5756.

Lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo ja juhtumikorraldaja Kersti Sepp osalevad projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine" Ida piirkonna teenuseosutajate ja kohalike omavalitsuste koostöökohtumisel Jõhvis. Info Tiia Kaselo, tel 329 5762.

Kell 8-13.00 võtab sotsiaaltööspetsialist Eve Hiietamm kodanikke vastu Rakkes. Info Eve Hiietamm, tel 329 5763.

Reede, 11. oktoober

Kell 11.10 osaleb meediaspetsialist Kristel Kitsing täiskasvanud õppija nädala avasündmusel, üle-eestilises õpitunnis "Kuidas paremini „mitte" mõista noori" Väike-Maarja noortekeskuses. Info Kristel Kitsing, tel 329 5759.

 

Kultuurikava siit.