Taotluste e-vormid

Kaasav eelarve

Projekti „Hoovid korda"

Kampaania "Värvid valda!"

Mittetulundusliku tegevuse toetuse dokumentide vormid


Väike-Maarja valla ettevõtlustoetus


Ehitus ja planeerimine


Keskkond


Sotsiaalhoolekanne 

Muu